Заведенията искат подкрепа и от сдружението на общините

Заведенията искат подкрепа и от сдружението на общините

Икономика

Бизнес и финанси / Икономика 17 Views 0

Българската асоциация на заведенията и Сдружението на заведенията в България изпратиха отворено писмо до Националното сдружение на общините в Република България с искане за намаляване на таксите за тротоарно право наполовина и удължаване на разрешенията за работа.

Двете браншови организации заявяват, че заради противоепидемичните мерки заведенията не са работили повече от шест месеца, което е довело до масови фалити и натрупване на големи задължения, като те сега се намират в състояние на "борба за оцеляване, а не за печелене на дивиденти, каквато е основната функция на частния бизнес".

Сред исканията на БАЗ и СЗБ са още: 

  • До края на 2021 г. таксите за тротоарно право за поставяне на маси пред заведенията да бъдат редуцирани с 50%;
  • Таксите за издадените разрешения за удължено работно време през 2020 г. да бъдат преразгледани и, съответно - удължени за периода на забраната за работа. Всички разрешения за удължено работно време, получени през 2021 г., да бъдат с 50% намаление на таксата (за общините, които изискват такива допълнителни такси);
  • Наемите на общински имоти, отдавани за предлагането на ресторантьорски услуги, да бъдат редуцирани с 50% до края на 2021 г.;
  • Да бъдат преразгледани таксите за битови отпадъци, а същите да бъдат опростени 100% за периода на забраната за работа;
  • Да се сформират регионални антикризисни икономически щабове, в които да участват представители от асоциациите на засегнатите браншове. Щабовете да заседават два пъти месечно с цел проследяване на цялостната обстановка и промяната в положителен или отрицателен план на действията на рестрикциите към бизнеса, мерките в подкрепа и евентуалното приемане на нови предложения.

Comments