За чиста и свята република: Към промяна от втори ред в държавното управление

Русе

Регионални новини / Русе 25 Views 0

„Сегашната деспотско-тиранска система да заменим с демократска република” дякон Игнатий (Васил Левски) Въведение: Демократска република &- що е то? Републиката (лат: res publica) е форма на...

Comments