Възможна е газова криза при влошени отношения между ЕС и Русия

Comments