ВАС не уважи претенциите на отхвърлена фирма за доставка на машини за вота

ВАС не уважи претенциите на отхвърлена фирма за доставка на машини за вота

Криминално

България / Криминално 27 Views 0

Върховният административен съд отхвърли окончателно жалбата на консорциума "Български машини за гласуване", който бе отстранен от ЦИК от процедурата за възлагане на обществена поръчка за доставка на техника за вота. 

Комисията на ЦИК за избор на изпълнител установи, че към крайния срок за представяне на офертите фирмите „Български машини за гласуване“ ЕООД и „Аисист“ ЕООД са участници в две различни обединения. Поради това комисията е предложила на възложителя да отстрани на основание чл. 107, т. 6 от Закона за обществените поръчки „Български машини за гласуване (БМГ)“ с участници в обединението „Българските машини за гласуване“ ЕООД, „Аисист“ ЕООД и проф. Иван Величков Иванов, както и участника „Български машини за гласуване" (ДЗЗД) с членове в обединението „Българските машини за гласуване“ ЕООД, „Аисист“ ЕООД и „Калия Арт Продъкшън енд Ентъртейнмънт“ ЕООД, съобщават от ВАС.

Във въпросния член на ЗОП е записано, че възложителят отстранява лицата, които са нарушили забраната по чл. 101, ал. 10 от Закона за обществените поръчки. В случая към крайния срок за подаване на заявленията за участие в процедурата юридическите лица „Български машини за гласуване“ ЕООД и „Аисист“ ЕООД са участници в две различни обединения, подали такива заявления.

Според ВАС не е основателно твърдението на жалбоподателя, че заявлението за участие в процедурата от 29 ноември 2020 г. е подадено само от физическото лице И. Иванов. От доказателствата по делото е ясно, че към него е приложен Договор за учредяване на сдружение под формата на гражданско дружество „Български машини за гласуване“ от същата дата с участници „Български машини за гласуване“ ЕООД, „АИСИСТ“ ЕООД и проф. д-р И. Иванов, както и че при подаване на заявлението подписалият го И. Иванов е декларирал, че „участва в процедурата за възлагане на обществена поръчка заедно с други икономически оператори“.

Освен това подаването на заявлението от името на ДЗЗД „Български машини на гласуване“ чрез участника в него И. Иванов се потвърждава и в молбата-уточнение от 9 декември 2020 г., както и в жалбата до съда. Това заявление не е оттеглено в срока, записан в ЗОП.

В края на м.г. стана ясно, че ЦИК избира дружеството "Сиела Норма" за доставката на 9600 машини за гласуване. Закупените устройства ще бъдат използвани на парламентарните избори тази година, както и на всички други вотове, за които Изборният кодекс предвижда машинно гласуване. Те трябва да са с инсталирани системен и приложен софтуер, включително и изходния код, така че да могат да се използват без намеса на доставчика.

ЦИК трябваше да избере доставчик на машини от две еднакви оферти - на "Сиела Норма" АД и "ЛЕКС.БГ "ЕАД, за 36 млн. лв. без ДДС (43,2 млн. лв. с ДДС).

Comments