Цанко Бачийски е новият председател на Агенцията за ядрено регулиране

Цанко Бачийски е новият председател на Агенцията за ядрено регулиране

Икономика

Бизнес и финанси / Икономика 108 Views 0

Цанко Бачийски е новият председател на Агенция за ядрено регулиране, реши Министерски съвет. 

Със същото решение се освобождава Лъчезар Костов от поста на председател. 

Цанко Бачийски притежава необходимия ценз съгласно изискванията на Закона за безопасно използване на ядрената енергия и Закона за администрацията.

Председателят на АЯР осъществява държавното регулиране на безопасното използване на ядрената енергия и йонизиращите лъчения, и на безопасното управление на радиоактивните отпадъци и отработеното гориво. Той е независим специализиран орган на изпълнителната власт.

Comments