Топлофикация София: Това, че цената на парното е незаконна, не ни задължава с нищо

Топлофикация София: Това, че цената на парното е незаконна, не ни задължава с нищо

Икономика

Бизнес и финанси / Икономика 44 Views 0

След като миналия четвъртък Върховният административен съд излезе с решение, че цените на тока и парното от 2017 г. са незаконни, Топлофикация София излезе с позиция, според която окончателното съдебно решение не задължава с нищо общинската фирма към потребителите.

Причината за това според закъсалия финансово монополист е, че секторният регулатор Комисия за енергийно и водно регулиране (КЕВР) не е излязъл със становище по случая.

Ето и цялото становище на компанията, която само от февруари досега е натрупала 130 милиона лева дългове към доставчика "Булгаргаз":

Във връзка с решение на Върховния административен съд № 15147/08.12.2020 г по адм. дело № 172/2019 г., с което се отменя влязло в сила решение № Ц-6/07.04.2017 г на КЕВР за цените на парното и топлата вода, бихме искали да заявим че:

- „Топлофикация София“ ЕАД не е страна по административното дело.

- „Топлофикация София“ ЕАД извършва своята дейност в строго регулирана среда, спазвайки всички нормативни изисквания.

- Към днешна дата КЕВР не е излязла със становище по случая, което да задължава „Топлофикация София“ ЕАД с каквито и да е било действия към потребителите.

Уверяваме Ви, че дружеството ще спази всички законови и нормативни разпоредби.

Comments