Стартира новият прием на документи по мярката „60/40“

Стартира новият прием на документи по мярката „60/40“

Икономика

Бизнес и финанси / Икономика 35 Views 0

От днес, 8 април, Агенцията по заетостта стартира нова процедура за кандидатстване по мярката, придобила популярност като „60/40“. В нея могат да се включат работодатели, които търсят подкрепа за запазване заетостта на персонала си в периода март &- юни 2022 г. В последните дни на март правителството взе решение да удължи действието на схемата, заменяйки Постановление № 151/2020 г. с Постановление на МС № 40 от 31.03.2022 г., чрез което удължи живота й до края на месец юни. Решението беше обосновано с това, че икономическата ситуация в страната все още не е стабилна и бизнесите са изправени пред висока инфлация и все още остатъчни ефекти от пандемията. Редът и условията за получаване на подкрепа в периода март &- юни 2022 г. са аналогични на тези, които се прилагаха за предходните два месеца януари и февруари, информират от АЗ.& Средствата и по настоящия дизайн на мярката ще се изплащат месечно, като определените срокове за прием на документи са както следва: & за месец март 2022 г. &- до 17.00 ч. на 29.04.2022 г. &- за документи, подавани присъствено в дирекции „Бюро по труда” и до 30.04.2022 г. &- за документи, изпращани по електронен път или лицензиран пощенски оператор; & за месец април 2022 г. &- до 31.05.2022 г.; & за месец май и юни 2022 г. &- до 10.06.2022 г.; & подаване на отчетни документи за месец юни 2022 г. &- до 29.07.2022 г.

Comments