Стартира националната кампания по повод 18-ти октомври – Европейския ден за борба с трафика на хора

Русе

Регионални новини / Русе 5 Views 0

Стартира националната кампания по повод 18-ти октомври – Европейския ден за борба с трафика на хора

Трафикът на хора е престъпление срещу личността и човешките права, нарушение на общочовешките етични норми и ценности. Той е сред най-доходоносните престъпления наред с трафика на наркотици и оръжие.

Тревожна тенденция за трафик на хора у нас е увеличаването на пострадалите деца. В тази връзка Местната комисия за борба с трафика на хора в Община Русе получава активна подкрепа и работи в тясно сътрудничество с РУО – Русе за провеждане на превантивни дейности сред деца и младежи. Активно си партнира и с ОД на МВР – Русе, Гранична полиция – Русе, БОП – Русе и Окръжна следствена служба към Окръжна прокуратура – Русе, тъй като Русе е граничен град и се регистрират много случаи на трафик на хора.

Престъплението трафик на хора е набирането, транспортирането, укриването на хора чрез заплахи, използване на сила или друга форма на принуда, с цел експлоатацията им.

Националната комисия за борба с трафика на хора стартира ежегодната си национална кампания по повод 18-и октомври – Европейски ден за борба с трафика на хора. Кампанията тази година се провежда под наслов„Трафикът на хора с цел сексуална експлоатация съществува“.

Въвличането в този вид експлоатация е една от най-разпространените форми на трафик, съгласно официалните данни на Прокуратурата на Република България и Европейската комисия. Над 85% от идентифицираните жертви в България са жени, които биват подлъгани и експлоатирани сексуално, включително зад граница.

Включва насилствена проституция, принудителен труд, държане в принудително подчинение, отнемане на телесни органи и трафик на бременни жени с цел придобиване на новородените им. Трафикът на хора в голяма степен засяга жените.

С цел да се даде широка гласност на проблемите с престъплението трафик на хора, да се повиши обществената осведоменост, да се развие гражданска нетърпимост към явлението, да се популяризират мерките и действията, които се предприемат за противодействие на трафика и ликвидиране на последствията от него, Местната комисия за борба с трафик на хора – Русе активно работи по изпълнение на Националната програма за борба с трафик на хора, като организира и провежда различни мероприятия, в които са заложени следните приоритети: активна превенция сред обществото с фокус уязвимите групи и повишена идентификация, закрила и подкрепа на жертвите на трафик на хора.

Местната комисия за борба с трафик на хора към Община Русе провежда информационни кампании сред обществеността и обучения на експерти с цел повишаване на информираността за механизмите за въвличане, уязвимите групи, видовете експлоатация и как можем да се предпазим.

Разпространи видеото, свързано с кампанията, можеш да помогнеш на някой в риск!

Задай си въпросите:

  • – Получаваш ли примамливи обещания за работа с много високо заплащане?
  • – Предлагат ли ти непознати пътуване в чужбина?
  • – Предлагат ли ти скъпи подаръци и съвместно съжителство?
  • – Държат ли те в неизвестност или изолация?
  • – Казват ли ти как да се държиш?
  • – Страхуваш ли се?
  • – Тормозят ли те?
  • – Искат ли от теб лични снимки, предизвикателно видео, информация за семейството ти, лични данни?

Ако отговориш с „ДА“ на един или повече от тези въпроси, ти си в риск!

Планираш пътуване с цел работа зад граница? Бъди изключително внимателен/на и предпазлив/а. Не всички са добронамерени към теб. Биха излъгали, за да спечелят, като продават тялото ти.

Тези хора са престъпници. Ползвателите на сексуални услуги от жертви на трафик също носят наказателна отговорност.

Ако си в беда, незабавно се свържи с българското представителство в страната, в която се намираш. Потърси помощ от полицията – дори и да си с отнети документи, от неправителствена организация, работеща с хора в нужда, от близките си или на някой от телефонните номера от този списък:

Единен европейски номер за спешни случаи 112 (напълно безплатен, набира се без код)

Национална комисия за борба с трафика на хора – тел. + 359 2 807 80 50 (работно време: от понеделник до петък, от 9:00 до 17:30 ч.), e-mail: [email protected]

Местни комисии за борба с трафика на хора в градовете:

Благоевград, тел.: + 359 73 86 77 77, e-mail: [email protected];

Бургас,тел.: + 359 885 532 692, e-mail: [email protected];

Варна, тел.: + 359 52 820 748, e-mail: [email protected];

Велико Търново, тел.: + 359 62 619 222, e-mail: [email protected];

Монтана, тел.: + 359 96305 471, e-mail: [email protected];

Пазарджик, тел.: + 359 34 402 241, e-mail: [email protected];

Плевен, тел.: +359 889 789 255 e-mail: [email protected];

Пловдив, тел.: +359 32 622 136, e-mail: [email protected];

Русе, тел.: + 359 82 841 918, e-mail: [email protected];

Сливен, тел.: + 359 44 611 336, e-mail: [email protected]

Национална телефонна линия срещу трафика на хора, фондация „Кампания А21“ – 0800 20 100

Материалът Стартира националната кампания по повод 18-ти октомври – Европейския ден за борба с трафика на хора е публикуван за пръв път на Rousse.Info - Новини и събития от Русе и Русенска област.

Comments