Специализантите от курса за придобиване на нова квалификация „Учителска правоспособност" завършиха успешно обучението си в Русенския университет

Специализантите от курса за придобиване на нова квалификация „Учителска правоспособност" завършиха успешно обучението си в Русенския университет

Русе

Регионални новини / Русе 35 Views 0

Тридесет и осем специализанти от две групи успешно приключиха обучението си в едногодишния курс за придобиване на нова квалификация „Учителска правоспособност". Курсът дава квалификация...

Comments