СГС: Столична община да реши проблемите с мръсния въздух, да спира най-замърсяващите коли

СГС: Столична община да реши проблемите с мръсния въздух, да спира най-замърсяващите коли

Криминално

България / Криминално 50 Views 0

Столична община трябва да ограничи превишените норми на ФПЧ10 до 35 дни в годината. За целта тя трябва да преустанови бездействието си и да предприеме мерки - постоянни и временни, сред които спиране на най-замърсяващите коли и ограничаване на определени горива. 

Това реши Софийски градски съд по делото, което "Група за чист въздух" заведоха срещу общината, като искаха тя да бъде осъдена да преустанови замърсяването на въздуха в столицата и да се установи неефективната ѝ реакция в периода 2015 г. – 2017 г. Делото се проточи повече от 4 години, тъй като трима съдии се отведоха и ход му беше даден едва през 2019 г. от съдия Албена Ботева, припомня Лекс. 

Мерките за ограничаването на мръсния въздух трябва да са: въвеждане на стимули за използване на незамърсяващи методи за отопление; оценка на мерките с транспорта – дали обществените транспорт е станал по-привлекателен за софиянци и ако не – защо. Дали хората използват по-често транспорта и ако не е така, защо се е случило; изграждане на етажни паркинги в жилищните и търговските зони и увеличаване на наличните буферни паркинги; изграждане на цялостна свързана велосипедна мрежа, която да позволява лесно и безопасно придвижване между отделните квартали, анализ на възможностите за изграждане на паркове в териториите с наднормено замърсяване и/ или зелени стени; анализ по какъв начин градското планиране влияе на качеството на въздуха. 

До една година от влизане на решението в сила общината трябва да започне да прилага мерки за временните ограничения в случаите на замърсяване с ФПЧ10, като трябва да приеме и правила за въвеждането им.

Решението СГС не е окончателно и общината може да го обжалва пред Софийския апелативен съд. 

През май Столична община представи нова комплексна програма за качеството на въздуха в София, а от За Земята заедно с група граждани подадоха жалба до съда срещу нея. "Тя и планът за действие към нея не гарантират, че мерките и заложеният бюджет ще доведат до постигане на законовите норми за въздуха, амбициозно обещано от Столична община за 2024 г., и така на гражданите ни е нарушено правото на чист въздух", обявиха тогава еколозите. 

Днес от сдружение "За Земята" обявиха, че заедно група граждани внасят жалба срещу отказа на Административен съд - София град (АССГ) да разгледа по същество жалбата им срещу Програмата за качество на въздуха на София, като се обръщат към по-висша инстанция - Върховния административен съд. 

"Програмата за качество на въздуха е инструментът, който трябва да осигури постигане на нормите за чист въздух в София в най-кратък срок. С отказа си от правосъдие, българският съд лишава жителите на София от възможността да упражнят контрол върху решенията на общината. А именно това са хората, които понасят последиците от дългогодишното несправяне с мръсния въздух в столицата ни," коментира адвокат Регина Стоилова, която представлява жалбоподателите.

Напомняме, че България и Полша са единствените държави-членки в Европейския съюз, в които съдилищата не признават правото на гражданите и неправителствените организации да оспорват програмите за качество на въздуха, пишат още от За земята. 

Позиция на Столична община: 

С решението на Софийския градски съд от 8.11.2021 г. по колективния иск срещу Столична община за превишение на нормите на фини прахови частици, съдът признава част от исканията на жалбоподателите, а в друга част изцяло ги отхвърля, потвърждавайки предприетите от общината действия за подобряване на качеството на въздуха.

Съдът отхвърля изцяло твърденията на жалбоподателите, че от 2017 г. до момента Столична община е бездействала и не е приет оперативен план с мерки за намаляване на рисковете от превишения на нормите за качество на въздуха. С решението на съда се отхвърля и твърдението, че Столична община не е изпълнявала задължението си да информира обществеността относно качеството на атмосферния въздух. Съдът отхвърля и твърдението, че Програмата за управление на качеството на атмосферния въздух на Столична община не отговаря на законовите изисквания. Отхвърлено е и твърдението, че от 2017 г. до момента общината е бездействала и не е предприела ефективни мерки и действия за опазване на качеството на въздуха за нормите на ФПЧ 2,5.

В частта, в която са приети исканията на жалбоподателите, Столична община вече е предприела описаните от съда мерки. На първо място, по отношение на искането за въвеждане на стимули за незамърсяващи методи на отопление, Столична община от няколко години изпълнява първата и най-голяма програма за безплатна подмяна на стари печки на дърва и въглища на домакинствата с екологични форми на отопление. Само до края на тази година Столична община ще монтира над 1100 екологични уреда за отопление, които заменят стари замърсяващи печки. Програмата, финансирана с европейски средства, продължава и през следващата година.

На второ място, в посочения в съдебното решение срок, Столична община реализира най-мащабната програма за модернизация на градския транспорт. В периода е пусната в експлоатация третата линия на метрото, обновени са 90% от автобусите на градския транспорт с нови ЕВРО6 и се реализира програма за закупуване на електробуси (над 60 вече са доставени в София)

В последната година Столична община изпълни и постановеното в решението на съда искане за изграждане на нови буферни паркинги. Вече работят 3 нови паркинга по третата метролиния, както и един допълнителен по първа линия. Столичен общински съвет одобри и програма за изграждане на етажни паркинги в кварталите, като в процес на одобрение са три проекта в „Надежда“, „Студентски“ и „Слатина“. Столична община изпълнява и специална програма за облагородяване на „кални точки“ в кварталите, като през тази година са реновирани 48 такива места.

Столична община завършва и проекта и Наредба за въвеждане на зони с ниски емисии, за което с решението на съда се постановява 6 месечен срок. Съгласно Закона за чистотата на атмосферния въздух срокът за приемането й е януари 2022 г. Столична община е готова с въвеждането на две нискоемисионни зони, които са и технически обезпечени.

Вследствие на предприетите мерки от страна на общината, в последните 3 години няма превишение на средногодишната концентрация на ФПЧ10.

Comments