Севдалин Желев: „Топлофикация Русе“ намалява с 50% въглеродните емисии

Севдалин Желев: „Топлофикация Русе“ намалява с 50% въглеродните емисии

Русе

Регионални новини / Русе 94 Views 0

– Г-н Желев, какви мощности работят в „Топлофикация Русе“?

– „Топлофикация Русе” осъществява комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия. Притежаваме 1 кондензационен блок от 110 мегавата, 2 котела са в режим на работа, всеки от тях произвежда по 220 т пара на час. Притежаваме и 2 турбини, всяка от 60 мв.

– Това ли са всичките ви мощности?

– В момента сме в процес на реконструкция на котел 5. Освен това направихме голяма инвестиция в 3 броя когенератора, чийто монтаж стартира.

– Какви са тези когенератори? С какво гориво работят?

– Те произвеждат енергия от природен газ.

– Екологични ли са?

– Производството на енергия от природен газ е по-екологично в сравнение с въглищата. Това означава, че с внедряването на тези 3 нови мощности в експлоатация, ще подобрим чувствително въздействието си върху околната среда и със сигурност мога да потвърдя, че са екологични.

– Кога ще са в експлоатация?

– Очаква се дейностите по монтаж и изпитване да продължат до края на следващата пролет. Трябва да влязат в работен режим в началото на следващото лято. Целта ни е през летния сезон да произвеждаме енергия само от природен газ.

– С какво въвеждането в експлоатация на трите когенератора ще допринесе за „Топлофикация Русе“?

– Въвеждането в работа ще доведе до оптимизация на производственото оборудване. Диверсифицирането на горивния микс е важна стъпка към подобряване на екологията на предприятието.

– Тоест горивният микс ще е не само от въглища, а и от природен газ и това ще допринесе за подобряването на екологията?

– Идеята е да заместваме все по-голяма част от въглищата с природен газ и биомаса, които са по-екологични източници на енергия. Доказателство за това е, че в програмата ни за новия регулаторен период, който изтича на 30 юни 2021 година, сме пресметнали, че в края му ще имаме над 50% оптимизация на въглеродните емисии.

– Споменахте ремонта на котел 5. Какви други инвестиции реализирате в момента?

– Както обясних, основните ни инвестиции са съсредоточени в ремонта на котел 5, както и в закупуването на трите когенератора. Приоритетно за нас е завършването и на още два големи проекта – строителството на сероочистващата инсталация, както и реконструкцията на сгуроотвала. Реализацията и на двете инвестиции ще доведе до значително подобрение на екологичните параметри на предприятието. Всичките ни начинания са с грижа за русенци.

– С какво ще допринесе реализацията на всички инвестиции, които споменахте?

– Целта е да осигурим надеждна експлоатация на съоръженията, задоволяване на потребностите на клиентите и не на последно място устойчиво развитие на „Топлофикация Русе“ съгласно европейските политики. Всички проекти са насочени към подобряване на екологията на дружеството.

Русе Медиа - За да знаеш повече

Comments