Съдът потвърди запечатването на бърза закуска на бул. „Цар Освободител“ за две седмици

Русе

Регионални новини / Русе 19 Views 0

Административен съд – Русе отхвърли жалбата & на ДЗЗД „ ЕДЕССА-2“ ЕИК 176960299, със седалище и адрес на управление: гр.Русе, ул.“Йосиф Дайнелов“ №83 А, представлявано от управителя У.Н.А. срещу Заповед за налагане на ПАМ № 151-ФК/24.06.2020 г., издадена от началник на отдел ОП – Варна в ГД „Фискален контрол“ при ЦУ на НАП, с която на дружеството е наложена ПАМ – запечатване на търговски обект – бърза закуска, находящ се в гр. Русе, ул. „Цар Освободител“ № 156, стопанисван от жалбоподателя, и забрана за достъпа до обекта за срок от 14 (четиринадесет) дни на основание чл. 186, ал. 1 и чл. 187, ал. 1 от ЗДДС.

Решението може да се обжалва пред ВАС.

На 22.06.2020 г. за времето от 11:22 ч. до 12,40ч. е извършена проверка на търговски обект – „бърза закуска“, находящ се в гр. Русе, ул. „Цар Освободител“ № 156, стопанисван от ДЗЗД „ ЕДЕССА-2“, при която е констатирано, че за извършена контролна покупка на 2 бр. джоб с кюфтета, 2 бр. айрян и порция пържени картофи в 11,10 ч. на обща стойност 10,70 лв., & заплатена в брой, на място в обекта от орган по приходите, не е издадена фискална касова бележка от наличното и работещо в обекта фискално устройство.

& Резултатите от проверката са материализирани в Протокол за извършена проверка № 0388112 от 22.06.2020 г.(л. 6 – л.9 от преписката). В протокола и в оспорената ЗНПАМ е посочено, че нарушението се потвърждава от изведен& КЛЕН от фискалната памет на ФУ за дата 22.06.2020 г.-л.14-15 от преписката. Посочено е още, че при извършена проверка на касовата наличност не е установена разлика между разчетената касова наличност от ФУ и фактическата такава в размер.

С оспорената по делото Заповед за налагане на ПАМ № 151-ФК/24.06.2020 г., издадена& от началник на отдел ОП – Варна в ГД „Фискален контрол“ при ЦУ на НАП, на ДЗЗД „ ЕДЕССА-2“, със седалище: гр.Русе е наложена ПАМ – запечатване на търговски обект – „бърза закуска“, находящ се в гр. Русе, ул. „Цар Освободител“ № 156, стопанисван от търговеца за срок от 14 (четиринадесет) дни на основание чл. 186, ал. 1 и чл. 187, ал. 1 от ЗДДС.

В заповедта има изрично позоваване на горецитирания протокол за извършена проверка и изцяло е възприета описаната в него фактическа обстановка. Във връзка с констатациите при проверката от административния орган е прието, че& търговецът е извършил нарушение на чл. 25, ал. 1 от Наредба № Н-18/13.12.2006 г. на МФ вр. с чл.118, ал.1 от ЗДДС.

АУАН № F559454 е съставен по-късно на 15.07.2020г., когато е и връчена оспорената заповед.

Материалът Съдът потвърди запечатването на бърза закуска на бул. „Цар Освободител“ за две седмици е публикуван за пръв път на Rousse.Info - Новини и събития от Русе и Русенска област.

Comments