Съдийската колегия на ВСС напомни, че могат да се отлагат дела заради пандемията

Съдийската колегия на ВСС напомни, че могат да се отлагат дела заради пандемията

Криминално

България / Криминално 31 Views 0

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет призова председателите на съдилища и магистратите да отсрочват дела, ако нямат възможност да спазват мерките срещу разпространението на COVID-19.

Красимир Шекерджиев постави и проблема със залите в Специализирания наказателен съд и в Наказателното отделение на Софийския районен съд, където няма възможност за проветряване, тъй като са малки.

„Когато имаме висока степен на заболеваемост, е редно да напомним правилата – че има възможност делата да се гледат в неприсъствена форма чрез видеоконферентна връзка", каза той и призова да се прояви разум в напрегната ситуация. 

Напомнено бе на магистратите, че Законът за извънредното положение им дава право да отложат еднократно за две седмици всички дела.

Изключение ще се прави само за мерки за неотклонение, за дела по Закона за защита от домашното насилие, за издръжка, родителски права и осиновяване на деца, за даване на разрешения и заповеди по Семейния кодекс, както и за незаконно уволнение.

Comments