С над 21 хил. лева се увеличават средствата за ремонт на КДК

Русе

Регионални новини / Русе 24 Views 0

Извършена е корекция на бюджета на Община Русе за 2020 година, като това стана днес по предложение на кмета на Община Русе Пенчо Милков и след гласуване от общинските съветници.

Във връзка с усвояване на целевата субсидия за 2020г., икономиите от& обекти финансирани с целеви средства за капиталови разходи се насочват към обект „Ремонт на сграда на КДК в град Русе“ било: 135 000 лв.; става: 156 658 лв. дейност 759 „Други дейности по културата“ §5100 „Основен ремонт на дълготрайни материални активи“.

Средствата от 21 658 лв. се осигуряват от следните обекти финансирани с целева субсидия за капиталови разходи:

Дейност 604 „Осветление на улици и площади“

§5206 „Изграждане на инфраструктурни обекти“

– обект „Осветление около бл. ЦЮР 2, бул. „Цар Освободител“ №140 гр. Русе“ било:56000лв.; става:54816лв.;

-обект „Осветление по ул. „К. Величков“, ул. „Г. С. Раковски“ и ул. „Духовно възраждане“, гр. Русе било:25000лв.; става: 23856лв.;

– обект „Осветление между бл.312 и бл.313 Чародейка Г север“ – гр. Русе“ било: 21000лв.; става:20220лв.;

– обект „Осветление пред бл. „Вежен“, ж.к. „Родина“ гр. Русе“ било: 30000лв.; става:28824лв.

-обект „Осветление по алея Лилия, гр. Русе“ било: 70000лв.; става:58380лв.

-обект „Осветление около бл. Беласица ул. „Лисец“ №1, ЖК „Родина“ гр. Русе“ било:45000лв.; става:43848лв.

-обект „Осветление по ул. „Никола Табаков“,кв. „Чародейка Г-юг“, гр. Русе“ било:40000лв.; става:38256лв.

Дейност 619 „Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие“

§5206 „Изграждане на инфраструктурни обекти“

-обект „Детска площадка за деца от 0 до 12г. северно от бл.“Ясен“, ЖК „Изток“, ПИ 7.357, кв.676 – СМР+АН+СН“ било:38600лв.; става:38520лв.

-обект „Предпазен парапет на крайбрежна алея северно от Парка на младежта от ул. „Мостова“ до Зимовника на ИАППД& –& проектиране- II етап“ било:84000лв.; става:83215лв

-обект „Благоустрояване на бл. 131 и бл.133 , ул. „Юндола“ кв. „Здравец“, вкл. Осветление и паркинг – II етап – СМР, Авторски надзор“ било:175000лв.; става:137007лв.

Материалът С над 21 хил. лева се увеличават средствата за ремонт на КДК е публикуван за пръв път на Rousse.Info - Новини и събития от Русе и Русенска област.

Comments