Разходите за жилище трябва да са компонент на потребителската инфлация

Comments