Прокуратурата: Няма нужда от прокурор, който да разследва главния обвинител

Прокуратурата: Няма нужда от прокурор, който да разследва главния обвинител

Криминално

България / Криминално 47 Views 0

Няма нужда от прокурор, който да разследва главния прокурор, защото той не е недосегаем. Това се казва в становище на заместничката на Иван Гешев Даниела Машева до парламента. 

Фигурата на разследващия прокурор бе въведена с промени в Наказателно-процесуалния кодекс и Закона за съдебната власт, внесени от ГЕРБ и Обединените патриоти. Те бяха направени малко след като излезе последният критичен доклад на Европейската комисия за върховенството на закона, в което България бе порицана за недосегаемостта на обвинител №1.

Според държавното обвинение обаче и сега главният прокурор може да бъде разследван и това е предвидено в законодателството. Освен това Машева се аргументира и с решение на Конституционния съд от 23 юли, в което ясно е записано, че "надзорът за законност и методическото ръководство върху дейността на всички прокурори, осъществявани от главния прокурор по смисъла на чл. 126, ал. 2 от конституцията, не включват случаите, когато прокурор извършва проверки, разследвания и други процесуални действия по сигнали срещу главния прокурор".

"По време на проверка или разследване по сигнал срещу главния прокурор той запазва конституционното си положение на главен прокурор, но придобива и ново правно положение на проверявано по сигнала или разследвано лице. Негово задължение е на общо основание да понесе последиците от разследването или проверката, като то произтича от правилото "никой не може да бъде съдия сам на себе си", е написала Машева.

Заместничката на Гешев допълва, че всички са равни пред закона и не се ползват с привилегии. Т.е. и ръководителят на държавното обвинение не прави изключение от правилото. Ако има данни за престъпление, главният прокурор не може да влияе, мотивира се Даниела Машева. 

"Прокурорите са подчинени само на закона. Същите са свободни съобразно вътрешното си убеждение да вземат решения, независимо за кое лице се отнасят, и тези решения не могат да се контролират от главния, прокурор. Дори по линия на служебния контрол не би могло да се стигне до произнасяне на главния прокурор по преписки и дела срещу него предвид общата забрана за произнасяне за самия себе си и гаранциите за противодействие срещу подобни действия", допълва Машева.

В становището си тя набляга да двете правомощия на главния прокурор – да извършва надзор за законност и методическо ръководство.

И допълва, че при "така съществуващата нормативна уредба в действителност в Прокуратурата ежегодно постъпват множество сигнали срещу главния прокурор, по които прокурорите съобразно компетентността си работят и се произнасят по същество, както и по всички останали преписки. Стандартът е един и същ, независимо от служебното положение на лицето, срещу което е насочен сигналът. В тази връзка не са констатирани законодателни пречки или практически затруднения при прилагането на закона".

Но законодателят ще прецени дали да въведе новата фигура на прокурор по разследването срещу главния прокурор и ако реши да го направи, прокуратурата ще организира дейността си изцяло в съответствие с новите нормативни положения, завършва заместничката на Иван Гешев.

Comments