Предстои обявяване на конкурс за избор на обществен посредник в Община Русе

Предстои обявяване на конкурс за избор на обществен посредник в Община Русе

Русе

Регионални новини / Русе 24 Views 0

Време за прочитане: 2 мин.

След дългогодишни дебати, с решение № 602, прието с протокол № 25/22.05.2013г. Общински съвет – Русе приема Правилник за организацията и дейността на обществения посредник на територията на Община Русе. След приемане на правилника, с решение № 748, прието с протокол № 29/19.09.2013 г., в изпълнение на чл. 6, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на обществения посредник на територията на Община Русе е насрочен конкурс за избор на Обществен посредник на територията на Община Русе. След проведените събеседвания с избраната от Общинския съвет комисия е извършено класиране на кандидатите. След проведено гласуване на заседанието на Общински съвет – Русе, проведено на 12.12.2013 г., никой от кандидатите не събира необходимия минимален брой гласове, съгласно чл. 21а, ал. 4 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на обществения посредник на територията на Община Русе

Съгласно чл. 8, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на обществения посредник на територията на Община Русе е проведена нова процедура по подбор на кандидати. След приключването ѝ, на редовното заседание на Общински съвет – Русе на 22.05.2014 г. отново никой от кандидатите не е одобрен от Общински съвет – Русе.  

С решение № 392/17.11.2016 г. на Общински съвет – Русе е насрочен нов конкурс за избор на обществен посредник на територията на Община Русе, като отново няма избран кандидат.

От тогава до сега Общински съвет – Русе има приет правилник, но няма избран обществен посредник. Считаме, че в настоящата обществено-политическа ситуация на несигурност и сериозни обществени проблеми, гражданите все повече имат нужда освен от активни общински съветници и кмет, така и от авторитетна фигура, която да заеме мястото на обществен посредник в Община Русе. Въпреки ограничените от закона правомощия на обществения посредник, при наличието на активна и ерудирана личност би могло да се работи още по-активно за решаване на проблемите от дневния ред на обществото, каквито например безспорно са замърсяването на въздуха в гр. Русе, нерегламентираните автомобилни гонки и др. Общественият посредник би следвало да бъде мост между граждани и институции. Дейността му до голяма степен би била в помощ както на гражданите, така и на кмета, общинските съветници и органите на държавната власт.

Така също, в приетия на 09.03.2021 г. бюджет на Община Русе за настоящата година са предвидени необходимите средства за издръжка на обществен посредник.

Общинският съветник Асен Даскалов от групата „Патриотите – ВМРО“ предлага на колегите си общински съветници да гласуват на 22 април за насрочване на конкурс за избор на Обществен посредник на територията на Община Русе на 30.06.2021 г. от 14 часа в Заседателната зала на Община Русе, пл. „Свобода” № 6. Ще бъде създадена комисия в състав от 11 членове, която да проведе конкурса и избира за нейни членове. Председателят на Общински съвет – Русе трябва да обяви конкурса публично, чрез електронните и местни печатни медии най-малко един месец преди провеждането му.

Материалът Предстои обявяване на конкурс за избор на обществен посредник в Община Русе е публикуван за пръв път на Rousse.Info - Новини и събития от Русе и Русенска област.

Comments