Право на отговор: Издателство "Просвета" пише за депортирането на евреите от Мадекония и Тракия

Коментари

Мнения / Коментари 38 Views 0

В текста на историка Димитър Атанасов „Лекции за „глобалните злодеи“. Колко невидима подкрепа стои зад явлението „Мирчев“, публикуван в „Свободна Европа“ на 30 ноември 2020 г. се съдържат неверни твърдения за издателство "Просвета". В статията е посочено: "В учебника на изд. "Просвета" от [2012 г.] приемането на Закона за защита на нацията в края на 1940 г. е отбелязано лаконично като „антисемитски“ акт и нищо повече (с. 249). Хладно, констативно, ценностен дебат няма. Няма и дума за депортираните от т. нар. новоприсъединени земи 11 343-ма с еврейски корени, на които дори не е дадено българско гражданство. Действие дехуманизиращо, сторено в съглашение на властите и масовите нагласи. Така, както говоренето с расистка реторика днес се приема без тревога. За сметка на това на спасяването на еврейските съграждани от пределите на Царство България е отделена почти цяла страница. Отново – без дума за депортациите, отнетите столични имоти, задължителните жълти звезди върху дрехите". Първо, цитираният учебник вече не е валиден. Второ, добре е да се чете не само една страница, а малко повече – депортирането на евреите от „новите земи“ е описано в края на частта „Спасяването на българските евреи“, продължаваща и на стр. 250, като се посочва, че „над 11 хил. души стават жертва на нацисткия геноцид“. Трето, това е учебникът за задължителна подготовка. В учебника за профилирана подготовка, където предметът се изучава по-задълбочено, на стр. 415 този момент от българската история е разказан по-подробно в частта „Еврейският въпрос“. Но да оставим настрана невалидните учебници и да видим действащите в момента. В учебника по история и цивилизации за 7. клас на „Просвета – София“ от 2018 г. същият момент е описан накратко на стр. 133, след което на проблема е посветен цял урок упражнение от 3 страници (от 134 до 136), озаглавен „Който спаси един човешки живот, спасява целия свят“, където се работи с много документи, има задачи за проучване и анализ. Законът за защита на нацията е проследен хронологично от влизането му в сила до отмяната му, включително депортацията на евреи от Македония и Беломорието, има и снимка на евреи от Македония на кораб в пристанището на Лом. В учебника по история и цивилизации за 10. клас на „Просвета – София“ отново този момент е описан на стр. 214, след което има цял урок упражнение, озаглавен „Спасяването на българските евреи“, където Документ 2 засяга именно депортирането на евреите от „новите земи“. Всички задачи и дейности в този урок са насочени към проучване, анализ и ценностен дебат. * Авторът е зам.-главен редактор на издателство "Просвета". ** Във връзка със затварянето на училищата учебниците на издателство „Просвета“ са достъпни безплатно за срок от 30 дни на www.e-prosveta.bg *** Становищата, изказани в рубриката „Мнение“, могат да не отразяват позицията на Свободна Европа.

Comments