Правителството принудително спира ТЕЦ Марица 3

Правителството принудително спира ТЕЦ Марица 3

Икономика

Бизнес и финанси / Икономика 42 Views 0

От днес принудително спираме дейността на ТЕЦ „Марица 3“ в Димитровград заради нарушения на екологичното законодателство и неспазване на нормите за чистота на въздуха, съобщи министърът на екологията Борислав Сандов във фейсбук профила си.

Нарушено е условието в комплексното разрешително за допустимите емисии на серен диоксид в атмосферата, а също така са констатирани множество неорганизирани емисии от въглищен прах. За тези нарушения са съставени редица административни актове и наказателни постановления през последните месеци, съобщи Сандов. 

Горивната инсталация ще бъде спряна днес чрез принудително извеждане от експлоатация и пломбиране на местата за подаване на гориво (въглища и биомаса). По този начин ще бъдат преустановени нарушенията и ще се предотврати непосредствената опасност от замърсяване на околната среда по компонента атмосферен въздух, с което ще бъде ограничен и рискът за здравето на хората.

Превишенията на нормите за серен диоксид са предмет на дело на Европейската комисия срещу България, което е в напреднала фаза и скоро се очаква решение на Съда на ЕС и налагане на санкции на страната ни. Затова и не можем да си позволим да толерираме продължаването на подобни нарушения от страна на който и да е ТЕЦ, мотивира решението Сандов. 

Comments