Повече новообразувани дела през 2020 година отчита Административният съд в Русе

Повече новообразувани дела през 2020 година отчита Административният съд в Русе

Русе

Регионални новини / Русе 20 Views 0

Увеличен брой на новообразуваните дела през 2020 година отчита Административен съд &- Русе въпреки усложнената обстановка и работа в условия на пандемия. Общият брой на разглежданите първоинстанционни и...

Comments