По-висока инфлация и забавяне на растежа - новите прогнози на Министерството на финансите

По-висока инфлация и забавяне на растежа - новите прогнози на Министерството на финансите

Икономика

Бизнес и финанси / Икономика 29 Views 0

Растежът на потребителските цени ще продължи да се ускорява до третото тримесечие на годината, след което ще започне да се забавя. Инфлацията в края на 2022 г. ще достигне 10%, а средногодишната - 10.4%, сочи пролетната макроикономическа прогноза на Министерството на финансите.

През 2022 г. търсенето на кредити ще се забави в сравнение с 2021 г., в съответствие с очакваното влошаване на икономическата ситуация и повишената несигурност. Растежът на вземанията на предприятията ще се забави до 4.6% в края на годината, а този на домакинствата - до 9.9%.

Според базовия сценарий, разработен в пролетната макроикономическа прогноза на финансовото министерство, транспортните горива ще поскъпнат с 25,1%.

Петролът сорт "Брент" ще е със средна цена от сто долара за барел. Сериозно поскъпване ще има при храните, услугите и неенергийните продукти, което ще доведе до средногодишна инфлация от 10,4%. В утежнения алтернативен сценарий се добавят над два процентни пункта върху тази прогноза.

Основният риск пред нея е развоят на войната в Украйна, която е определена и като най-сериозният геополитически фактор. Тя влияе не само върху доставките на определени стоки, но и върху веригите на доставки, които се оказаха особено проблематични по време на пандемията от COVID-19.

Въпреки това МФ оценява потока на бежанци в страната като положителен ефект върху икономическата активност, който ще повлияе положително за увеличението на заетостта в най-голяма степен през 2022 г. 

Безработицата ще остане ниска, но икономическият растеж ще се забави, сочат още прогнозите на финансовото министерство.

Comments