„Пиша и прочитам спокойно и безмълвно: ами в Русе какво щях да пострадам? Бог знае“

Русе

Регионални новини / Русе 6 Views 0

Корените на Блъсковия род водят началото си от 30-те години на 17 в. от подбалканския градец Клисура, където се установяват предците му, вероятно като преселници. За родоначалник се приема Илия Симеонов (1730-...

Comments