ОУ „Христо Ботев“ – Баниска ще предложи общинските съветници да одобрят функционирането на маломерни паралелки през новата учебна година

ОУ „Христо Ботев“ – Баниска ще предложи общинските съветници да одобрят функционирането на маломерни паралелки през новата учебна година

Русе

Регионални новини / Русе 74 Views 0

Педагогическият колектив в ОУ Христо Ботев, с. Баниска, е съставен от 10 педагогически специалисти на длъжност старши учител в начален и прогимназиален етап. Осем от тях са назначени на постоянни работни места. Двама пенсионери са назначени на половин щат.

Непедагогическият персонал е сведен до минимум: огняр,шофьор на училищния автобус и един хигиенист. Главният счетоводител в СУ “Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Две могили е на граждански договор в ОУ „Христо Ботев“, с. Баниска.

На 15.09.2019г. в ОУ „Христо Ботев“, с. Баниска са постъпили 58 ученици. Броят на завършилите учениците в дневна форма на обучение е 53 /съответно 27 в начален етап и 26 в прогимназиален етап/. Всички ученици от първи, втори, трети и четвърти клас са обхванати и включени изцяло в целодневна организация на учебния процес. Целодневната организация в прогимназиален етап включва пътуващи ученици и такива, които са пожелали да се обучават след обед.

Училището ръководство активно взаимодейства с кметските управи на с. Баниска, с. Могилино и с. Помен, както и Дирекция Социално подпомагане- гр. Две могили, отдел „Закрила на детето“ по въпроси, свързани с отпадането на ученици и напускането на училище.
През учебната 2019/2020 г. 5 ученици са напуснали селото и държавата със своите родители.

За учебната 2019/20 г. в училището са постъпили 4 ученици,като 3 успешно са завършили първи клас/1 ученик е в чужбина/. Към настоящия момент са подадени заявления от родителите на 6 ученици за записване в първи клас. 100% от учениците са се
явили на изпита по български език.

Училищното ръководство е убедено, че без сливането на отделни класове/първи и втори, и пети и шести клас/ не е възможно финансово да се справи с бюджета. За следващата учебна година прогнозите за броя на паралелките към настоящия момент са:
Първи клас – 6 ученици; Втори клас – 3; Трети клас – 9; Четвърти клас – 7; Пети клас – 5; Шести клас – 5; Седми клас – 6.

Училищното ръководство ще предложи на Общинския съвет да вземе решение за функционирането на маломерни паралелки за новата учебна година.

В училището е осигурено видеонаблюдение и са разположени 6 видеокамери ,като е осигурена и лицензирана охрана със средства от бюджета на училището.

Прояви на агресия и инциденти с ученици през учебната година не са констатирани.

Материалът ОУ „Христо Ботев“ – Баниска ще предложи общинските съветници да одобрят функционирането на маломерни паралелки през новата учебна година е публикуван за пръв път на Rousse.Info - Новини и събития от Русе и Русенска област.

Comments