Офелия Кънева и Лалко Дулевски стават членове на Икономическия и социален съвет

Икономика

Бизнес и финанси / Икономика 15 Views 0

Правителството определи Офелия Кънева и Лалко Дулевски за членове на Икономическия и социален съвет (ИСС).

Те са предложени от министъра на труда и социалната политика Деница Сачева и министъра на икономиката Лъчезар Борисов.

Офелия Кънева и Лалко Дулевски ще се включат в групата на независимите учени - специалисти в областта на икономическата и социалната политика. Двамата имат необходимото образование, научни степени и звания, както и богат професионален опит в сферата на икономическата и социалната политика.

Участието им в ИСС ще осигури представителност на академичните среди в организацията. Чрез включването на независимите учени ще се повиши експертността на ИСС и ще се постигне научна обоснованост на изразяваните от него становища по ключови теми от дневния ред на обществото.

Дулевски е бил председател на ИСС три мандата - от 2003 г. до 2016 г. В началото на декември правителството определи Зорница Русинова за председател на Икономическия и социален съвет. 

Comments