Общината се захваща с изоставените коли, маха ги 14 дни след предписанието

Общината се захваща с изоставените коли, маха ги 14 дни след предписанието

Русе

Регионални новини / Русе 40 Views 0

Община Русе се захваща с изоставените и непотребни автомобили, които стоят по паркинги и междублокови пространства. Това ще стане с изменение на Наредба № 15 за управление на дейностите с битови, строителни и масово разпространени отпадъци на територията на Община Русе,      което ще се гледа на декемврийската сесия на Общинския съвет.

В момента на територията на общината и най-вече в град Русе има много изоставени и излезли от употреба МПС, разположени в тревни площи и междублокови пространства. От началото на 2019 г. досега са констатирани общо 141 такива автомобила, за които са изготвени досиета и са преминали през процедура.

Към момента при поставянето на стикер,         започва да тече 3-месечен срок, в който има предписание към собственика за доброволно преместване на автомобила. За съжаление значителна част от колите си остават на място, което от една страна замърсява околната среда, а от друга страна – провокира недоволство от страна на граждани. Излезлите от употреба МПС заемат места за паркиране, както в паркингите в междублоковите пространства, така и по улиците на общината.

Затова общината предлага промени, свързани със срока за доброволно премахване. Той ще стане от 3 месеца на 14 дни, като след това автомобилът ще бъде вдигнат и преместен на специална площадка. Там той ще стои 3 месеца, след което ще бъде  разкомплектован. Така в кратък срок общинските паркинги и улици ще бъдат освободени от стари превозни средства и ще се освободят места за паркиране.

Собственикът ще може да си получи обратно колата преди изтичането на трите месеца, като заплати разходите по принудителното му преместване и съхранение. Няма право обаче отново да го остави на терен общинска или държавна собственост. Ако го направи, колата се взема директно и се разкомплектова, като се налага санкция в двоен размер.

Материалът Общината се захваща с изоставените коли, маха ги 14 дни след предписанието е публикуван за пръв път на Русе Медиа.

Comments