Общината събира домоуправителите, задължават за технически паспорти на сградите

Общината събира домоуправителите, задължават за технически паспорти на сградите

Русе

Регионални новини / Русе 11 Views 0

Община Русе организира среща с всички желаещи домоуправители и правоспособни лица във връзка с изискването всички сгради в България да имат технически паспорт до края на 2022 г. Срещата ще се проведе на 10 март, като часът за провеждането ѝ ще бъде уточнен допълнително.

За съставяне на технически паспорт на съществуващ строеж се извършва обследване за установяване на техническите му характеристики, като  механично съпротивление и устойчивост, безопасност в случай на пожар, хигиена, влияние върху здраве, околна среда и др.

Изготвянето на технически паспорти е за сметка на собствениците на сградите и е техен ангажимент.

Обследването на строежите се извършва от консултант с удостоверение за извършване на строителен надзор или от проектанти с пълна проектантска правоспособност.

Кметовете на общини са задължени  да организират разяснителна кампания в населените места на територията на съответните общини за изработване на технически паспорти на строежите.

След изтичане на срока през 2022 г. кметовете на общини ще възложат съставянето на технически паспорти на обектите, които нямат такива. За извършените разходи общинската администрация се снабдява с изпълнителен лист за събиране на вземането по съдебен ред.

Материалът Общината събира домоуправителите, задължават за технически паспорти на сградите е публикуван за пръв път на Русе Медиа.

Comments