Община Борово представя бюджета си пред общинските съветници

Община Борово представя бюджета си пред общинските съветници

Русе

Регионални новини / Русе 4 Views 0

Общинският съвет в Борово ще гледа проектобюджета на Община Борово на предстоящата сесия на 25 февруари. Съветниците ще гласуват разпределението на финансите за настоящата 2021 г. , представено от кмета Валентин Панайотов.

Сесията ще се състои от 14 часа в заседателната зала на общината. Гласуването на бюджета е първа точка в дневния ред, след което ще бъде определен размерът на основните месечни заплати на кметовете в Община Борово,считано от 01.01.2021 г.

В дневния ред има общо 11 точки, като сред по-важните са кандидатстване на Община Борово по проект “Патронажна грижа + в община Борово” по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.002 “ПАТРОНАЖНА ГРИЖА +“,  актуализация на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост в община Борово за 2021 г., приемане на Общински план за младежта за 2021г. , отчет за изпълнение на Общинската програма за управление на отпадъците /2017-2020г./,като неразделна част от нея за 2020 г.

Ето и целия дневен ред: Dneven-red-25-02-1

Материалът Община Борово представя бюджета си пред общинските съветници е публикуван за пръв път на Русе Медиа.

Comments