Наето е едно лице на длъжност „здравен медиатор“ в Община Русе

Наето е едно лице на длъжност „здравен медиатор“ в Община Русе

Русе

Регионални новини / Русе 55 Views 0

Време за прочитане: < 1 мин.

Проведен подбор за здравен медиатор с разглеждане на документи и събеседване с кандидат за длъжността. Наето е едно лице на длъжност „здравен медиатор“ в Община Русе, който от 12.04.2021 г. е включен в обучение.

Здравният медиатор подпомага дейността на общината по провеждане на политики в областта на здравната профилактика сред населението и на лекарите при и по повод на предоставяната медицинска помощ. Осъществява и други дейности: при необходимост оказване на съдействие при изготвяне на необходими документи – за възстановяване на здравноосигурителни права; при настаняване и/или изписване от лечебно заведение; за извършване експертиза на временната неработоспособност; за получаване на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия по Закона за хората с увреждания и др.

Материалът Наето е едно лице на длъжност „здравен медиатор“ в Община Русе е публикуван за пръв път на Rousse.Info - Новини и събития от Русе и Русенска област.

Comments