МРРБ ще предостави данни за тол системата на превозвачите

МРРБ ще предостави данни за тол системата на превозвачите

Икономика

Бизнес и финанси / Икономика 22 Views 0

Регионалното ведомство ще предостави на транспортния бранш& данни за трафика на тежкотоварните превозни средства &- български и чуждестранни. В тях ще се включва информация и за второкласни и третокласни отсечки и за трансграничните трасета, съобщават от ресорното ведомство. За това са се разбрали двете страни на днешната първа среща на новосформираната експертна група, ръководена от зам.-министър Явор Пенчев. Следващата среща, на която ще бъдат обсъдени данните, ще се проведе на 26 май. Припомняме, че групата бе сформирана в четвъртък след поредна среща на превозвачите с регионалния министър Гроздан Караджов, на която бе обсъдена работата на тол системата. Анализ на данните ще покаже и колко от превозните средства &- български и чуждестранни, изминават разстояние над 3000 км, над 5000 и над 7000 км месечно. В изпълнение на поетия ангажимент ще бъде предоставена информация за приходите от тол такси за периода януари &- април 2022 г. спрямо същия период на предходните 2 години. Експертите на ведомството ще представят и справка за броя на използваните бордови устройства и купените маршрутни карти. Данните ще бъдат базата, върху която ще продължи работата на експертната група. За някои от тях ще бъде направен сравнителен анализ с други европейски държави. Конкретните числа ще позволят да бъде намерено решение на въпросите и отговор на предложенията, които представителите на бранша вече дадоха. Целта е да бъде определена пресечната точка между интересите на държавата, бизнеса и гражданите и да се осигури достатъчен приход от тол такси. Средствата се инвестират в поддръжката на републиканската пътна мрежа. От страна на бранша бе поискано да се изготви становище може ли да се въведе забрана за движение на тежкотоварни превозни средства по определени пътни участъци. Превозвачите поеха ангажимент да предоставят техни становища по отношение на действащата в момента нормативна уредба, която регламентира работата на бранша, в министерствата на регионалното развитие и благоустройството, на финансите и на транспорта и съобщенията.

Comments