МОСВ чака становища за нова защитена зона, включваща и част от Община Ценово

МОСВ чака становища за нова защитена зона, включваща и част от Община Ценово

Русе

Регионални новини / Русе 11 Views 0

Време за прочитане: < 1 мин.

Министерството на околната среда и водите съобщава, че съгласно разпоредбите на чл.12, ал.1 от Закона за биологичното разнообразие е изработен проект на заповед за обявяване на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000233 „Студена река“.&

Защитената зона е разположена в землищата на с. Батак, с. Горна Липница, с. Долна Липница, с. Караисен, община Павликени, област Велико Търново, с. Вързулица, с. Павел, община Полски Тръмбеш, област Велико Търново, с. Алеково, с. Александрово, с. Вардим, с. Горна Студена, гр. Свищов, с. Хаджидимитрово, община Свищов, област Велико Търново, с. Караманово, с. Новград, община Ценово, област Русе.

Пълният текст на проекта на заповед е публикуван на Интернет страницата на министерство на околната среда и водите – https://www.moew.government.bg/, тема „Природа“, подтема „Обществени обсъждания“ и е на разположение в административните сгради на Регионални инспекции по околната среда и водите Велико Търново (гр. Велико Търново 5002, ул. „Никола Габровски“ № 68) и Русе (гр. Русе 7000, „Придунавски булевард” № 20, п.к. 26).

защитена зона Студена река

В срок до 16.03.2021г заинтересованите лица могат да представят на министъра на околната среда и водите мотивирани писмени становища, възражения и предложения относно посочените в проекта на заповед режими.

Приложения >>

Материалът МОСВ чака становища за нова защитена зона, включваща и част от Община Ценово е публикуван за пръв път на Rousse.Info - Новини и събития от Русе и Русенска област.

Comments