Милена Бойкова е новият директор за България в Черноморската банка за търговия и развитие

Милена Бойкова е новият директор за България в Черноморската банка за търговия и развитие

Икономика

Бизнес и финанси / Икономика 50 Views 0

Милена Бойкова ще бъде директор за Република България в Съвета на директорите на Черноморската банка за търговия и развитие (ЧБТР), реши Министерски съвет.

Досега Бойкова беше директор на дирекция "Държавен дълг" в Министерството на финансите.

Като държава-членка на ЧБТР, България се ползва с правото да определи свои представители в управителните органи на банката. С настоящото Решение на Министерския съвет ще бъде осигурено представителство на страната ни в Съвета на директорите на ЧБТР с цел активно участие в дейността на банката и защита интересите на България като акционер.

Дейността на Черноморската банка за търговия и развитие е насочена към финансиране и насърчаване на регионални проекти от публичния и частния сектор, както и към поощряване на търговската активност между страните-акционери.

Comments