Лек автомобил ще бъде закупен за нуждите на Центъра за обществена подкрепа в Две могили

Русе

Регионални новини / Русе 18 Views 0

В деловодството на Община Две могили постъпи докладна записка от Център за обществена подкрепа /ЦОП/ гр. Две могили, с която е заявено желание да бъде закупен лек автомобил на стойност 23 000 лв. Сумата е осигурена от делегирания им бюджет, чрез преструктуриране на разходите

Горепосочената промяна намира отражение и в инвестиционната програма на общината.

Днес общинските съветници в Две могили промениха по предложение на кмета на общината Божидар Борисов бюджета на община Две могили към 30.11.2020 г. в разходната част по мероприятия и параграфи.

Приет е актуализираният план за капиталовите разходи, финансирани с целева субсидия от Републиканския бюджет и от собствени средства на община Две могили за 2020 г.

Общинският съвет упълномощи Кмета на Община Две могили да предприеме необходимите действия за актуализиране плана на капиталовите разходи към 30.11.2020 г.

Материалът Лек автомобил ще бъде закупен за нуждите на Центъра за обществена подкрепа в Две могили е публикуван за пръв път на Rousse.Info - Новини и събития от Русе и Русенска област.

Comments