„Лаборатория на успеха“ в детска градина „Ралица“

„Лаборатория на успеха“ в детска градина „Ралица“

Русе

Регионални новини / Русе 48 Views 0

На заключителна пресконференция, проведена на 07.10.2020 г. бяха представени резултатите от изпълнението на проект „Лаборатория на успеха“, финансиран от ЦОИДУЕМ и изпълняван от ДГ „Ралица“, гр. Русе. Проектът е реализиран от м. ноември 2019 г. до м. 10, 2020 г. и е на обща стойност 19099,50 лв.

Директорът и ръководител на проекта г-жа Силвия Стоянова отчете най-важните постижения за изминалите месеци и отбеляза, че са обхванати общо 50 деца, от които 27& от ромски и турски произход, 50 родители и близки на децата, както и целия педагогически колектив на градината.

В рамките на проекта бяха формирани клубове „Сръчковци“ (рисуване, апликиране, работа с природни материали, конструиране); „Малки таланти“ (музикално и танцово изкуство и развиване на артистичните заложби на децата); „Артисимо“ (разучаване на приказки и драматизация) и „Вежливо дете“ (усвояване на навици и умения за културно държание и етикет).

През летните месеци 10 деца от ромски произход участваха в & Лятна академия, за да подобрят готовността си за постъпване в подготвителна група и/или първи клас. Проведоха се и дейности на открито – дни сред природата с много спортни игри, сближаване и изследователска работа в Парка на младежта и Лесопарка. Посещенията на кино и куклен театър бяха много желани от децата, част от които за първи път се докоснаха до магията им.

За педагозите и членовете на екипите по обхват бяха проведени обучение, семинар и кръгла маса, които ги подкрепиха за по-добро разбиране на причините за ранно отпадане от образователната система и превенция на отпадането, както и за по-добро взаимодействие с родителите.

Материалът „Лаборатория на успеха“ в детска градина „Ралица“ е публикуван за пръв път на Rousse.Info - Новини и събития от Русе и Русенска област.

Comments