КЗК обвини „Лукойл“, че пречи на вноса на горива

КЗК обвини „Лукойл“, че пречи на вноса на горива

Икономика

Бизнес и финанси / Икономика 101 Views 0

Комисията за защита на конкуренцията обвини „Лукойл“ в нарушение на Закона за защита на конкуренцията. Регулаторът посочи, че фирмите от групата са използвали практики, представляващи& стратегия за създаване на пречки пред вноса на горива в страната,& които& следва да се квалифицират като нарушение. Това е установил органът, след като в рамките на образувано антитръстово производство е извършил анализ на конкурентната среда на пазарите по веригата на реализация на автомобилните горива. Припомняме, че след жалба за злоупотреба с монополно или господстващо положение от конкурента на „Лукойл“ &- „OMV България“, миналата седмица КЗК започна производство. В хода му идентифицира проблеми, свързани със складовата и транспортната инфраструктура на компанията. Проучването бе фокусирано върху поведението на „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД и „Лукойл България“ ЕООД (група Лукойл) по отношение на възможностите за ограничаване на достъпа до тях и съответно на вноса на горива в страната. Комисията установи, че групата притежава най-голямата складова и свързаната с нея транспортна инфраструктура, която я прави господстващо предприятие на пазара на съхранение на автомобилни горива. Дружествата от групата са извършили злоупотреба с господстващо положение чрез съвкупност от действия, изразяващи се в непредоставяне на услуги по прием и съхранение на горива в собствени данъчни складове, ограничаване на достъпа до данъчните складове, свързани с най-големите морски петролни терминали в страната и непредоставяне на достъп до нефтопродуктопроводите на групата за транспортиране на внесени горива. Тези действия ограничават конкуренцията още на първото ниво по веригата на реализация на нефтопродуктите &- при производството и вноса. Това& позволява поддържането на лидерската позиция на група Лукойл в страната на следващите нива &- търговията на едро и дребно. Създаването на бариери пред вноса на горива в страната е от естество да доведе до пренасочване на търсенето към горива с местен произход, т.е. тези на „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД. Това намалява избора на търговците на едро и съответно се прехвърля надолу по веригата на реализация на автомобилните горива и в крайна сметка върху потребителите. Поведението представлява злоупотреба с господство както по националното право, така и съгласно правото на Европейския съюз, тъй като ограничавайки вноса на територия на страната, може значително да повлияе върху модела на търговия между държавите членки. В срок от 60 дни адресатите на определението имат право да представят в Комисията писмени възражения по предявените твърдения.

Comments