Кои са финалните проекти в Плана за възстановяване (графики)

Кои са финалните проекти в Плана за възстановяване (графики)

Икономика

Бизнес и финанси / Икономика 32 Views 0

Шест месеца след като бе предаден на Европейската комисия за оценка, Планът за възстановяване вече е финализиран и предстои „днес или утре“ да бъде одобрен, обяви премиерът Кирил Петков. От изпращането му на 15 октомври от служебния вицепремиер Атанас Пеканов до днес документът претърпя множество промени, като най-съществената е в заместването на малките газови централи с голям батериен комплекс край Стара Загора. Предвижда се той изцяло да бъде финансиран от Плана, за което е предвиден ресурс от 1.5 млрд. лв., или около 10% от всички безвъзмездни средства, които се очаква България да получи. Централите, в които се предвиждаше газът след време да бъде заменен с водород, бяха извадени от Плана, тъй като според вицепремиера по европейските въпроси Асен Василев по този начин българската енергетика е зависима от чужди източници. Така те бяха заменени с комплекса, който срещна критики от опозицията и бившия вицепремиер Пеканов. Според Василев обаче той ще се превърне в хранилище за ток, аналогично на хранилището за газ в Чирен. Освен това кабинетът на Кирил Петков залага повече на геотермална енергия и планира изграждане на пилотна геотермална централа за топло- и/или електроенергийно производство вследствие на създаването на лаборатория за проучвания за геотермален капацитет, както и проучвания на 6 локации в страната за потвърждаване на съществуващите залежи. Големи промени бяха направени и в транспортната част, като там сега е заложено със средствата от Плана да бъдат закупени 62 нови електрически влака, като 7 от тях ще бъдат двуетажни. По-голямата част от тях се предвижда да бъде предназначена за свързване на крайградските райони с големите центрове като София, Пловдив и др. Проекти в стълб „Иновативна България“ 260 млн. лв. грантове за технологична модернизация 31 млн. лв. грантове за ИКТ и киберсигурност 200 млн. лв. грантове на ВЕИ за собствено потребление 180 млн. лв. грантове за кръгова икономика Оборудване на над 2240 специализирани класни стаи за наука и технически предмети Създаване на 4 научни центъра за развитие на STEM образованието в България Повишаване на квалификациите на 39 000 учители в сферата на STEM обучение Развитие на до 9 изследователски университета Финансиране на изследвания на МСП получили „Печат за върхови постижения“ 240 млн. лв. за мрежа от изследователски университети Проекти в стълб „Зелена България“ Финансиране на цялостно енергийно обновяване на многофамилни жилищни, търговски и публични сгради с до 100% субсидия с цел 30% подобрение на енергийна ефективност, вкл. чрез ЕСКО договори Регламентиране на професионалното управление на етажната собственост и учредяването на банкова сметка на етажната собственост Разработване на критерии за енергийна бедност Въглищни мощности, вкл. в Маришкия басейн, няма да се затварят в рамките на Плана Изграждане на ~600 МВ (общо 6000 МВч) батерии за сигурност на енергийната система, с управление от международна фин. институция Подкрепа за 1.4 ГВ мощности от ВЕИ със съхранение на енергия ВЕИ за жилищни сгради за 10 хил. домакинства Създаване на лаборатория за проучвания за геотермален потенциал Проучвания за геотермален потенциал на 6 локации из цялата страна и потвърждаване на съществуващите залежи Изграждането на пилотна геотермална централа за топло- и/или електроенергийно производство Проекти в стълб „Свързана България“ 42 електрически влака за крайградски линии в София, Пловдив и др. 20 бързи електрически влака за основни междурегионални направления в страната 18 локомотива за маневрени дейности в депа Модернизиране на бордовото сигнализационно оборудване на 108 съществуващи влака Повишаване на киберсигурността на администрацията във всички 265 общини Изграждане на интернет мрежи с висок капацитет в малки населени места за 350 хил. душ Изграждане на свръхскоростен интернет в 24 ВУЗ-а Обновяване на 536 офиса на Български пощи Изграждане на зарядни станции за електромобили на 100 туристически локации Роля на пощенските офиси като „едно гише“ за административни услуги и издаване на документи Пилотна система за дистанционни медицински услуги в 450 локации Проекти в стълб „Справедлива България“ Дигитализация на правосъдието Въвеждане на е-здравеопазване диагностична база данни Широкообхватна дигитализация на 86 000 000 страници регистрови данни и на аудиовизуални, музейни, библиотечни и архивни данни Платформа за електронни административни услуги по устройство на територията, вкл. строителни разрешителни Изграждане на 10 центъра за мозъчно-съдови заболявания из цялата страна Високотехнологична апаратура за 35 звена за педиатрична грижа и за 14 звена за диагностика и лечение на онкологични заболявания Изграждане на високотехнологичен протонен център за лъчетерапия Закупуване на 6 медицински хеликоптера с цел обхващане на територията на страната за предоставяне на спешна помощ в златния час Транспортиране на пациенти между болници Центрове за комуникация 112 от следващо поколение с нови съвременни услуги, свързани в електронна мрежа с възможност за обмен на видео, данни, глас и текст в реално време

Comments