КЕВР утвърди цената на газа за януари, цените на тока и парното не се променят

КЕВР утвърди цената на газа за януари, цените на тока и парното не се променят

Икономика

Бизнес и финанси / Икономика 27 Views 0

Комисията за енергийно и водно регулиране взе на закрито заседание решение във връзка с подаденото от "Булгаргаз" ЕАД заявление за нова цена на природния газ за месец януари 2021 г., по която общественият доставчик ще продава природен газ на крайните снабдители и на лицата, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия.

С решението КЕВР утвърди цена на природния газ от 1 януари 2021 г. в размер на 26,93 лв./MWh (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС). За предходния м. декември 2020 г. утвърдената от регулатора цена на природния газ беше в размер на 27.70 лв./MWh. Промяната на цената на природния газ няма да се отрази на цените на топлинната енергия и на електрическата енергия и те остават непроменени, съобщават от държавния енергиен регулатор.

В правомощията на КЕВР е да утвърди цена на природния газ по подадено заявление от обществения доставчик. Въз основа на предоставените данни и документи към заявлението и след проверка на направените изчисления, Комисията утвърждава цена на природния газ за съответния месец, която се прилага от първо число на месеца. При утвърждаването на цената на синьото гориво КЕВР отчита заявените прогнозни количества от внос за вътрешния пазар, променените условия по договора между "Булгаргаз" ЕАД и ООО "Газпром экспорт", условията по договора с Azerbaijan Gaz Supply Company и споразуменията към него и усреднения валутен курс на БНБ на лева спрямо чуждестранната валута, в която се заплаща внасяния в страната природен газ, посочват от комисията.

Comments