КЕВР: Няма основание за преразглеждане на цените на парното и тока

КЕВР: Няма основание за преразглеждане на цените на парното и тока

Икономика

Бизнес и финанси / Икономика 35 Views 0

Анализът на данните и нормативните разпоредби не дава основания за преразглеждане на цените на парното и тока, утвърдени за периода юли 2020 г. - юни 2021 г. Това се казва в писмо на Комисията за енергийно и водно регулиране, изпратено до омбудсмана Диана Ковачева.

Комисията има право при необходимост по време на регулаторни период, но не по-често от веднъж на 6 месеца, да измени цените на парното, съответно на преференциалните цени и премиите за електрическа енергия при условие, че има съществено изменение между определената прогнозна цена на природния газ за този период спрямо постигнатата и прогнозната за оставащия срок от периода.

Омбудсманът Диана Ковачева поиска проверка на Топлофикация София заради по-високи сметки на парното през ноември. От дружеството пък заявиха, че 30-процентното увеличение на сметките е заради дистанционното обучение и студеното време. 

Отчетните данни показват, че средното отклонение между определената прогнозна цена на природния газ за този период спрямо постигнатата цена за същото шестмесечие възлиза на 12%, което е под минималния изискуем праг от 15%, се посочва в писмото до омбудсмана.

Според КЕВР са неправилни изчисленията на някои граждански организации и за некоректни направените въз основа на тях твърдения, че от 1 юли досега "Топлофикация София" ЕАД е надвзела от клиентите си сумата от 14 млн. лв., в резултат на постигнатите по-ниски цени на природния газ. При сравнение на прогнозираната цена на природния газ за тези две тримесечия на 2020 г. с отчетената цена за същия период е видно, че отклонението е в размер на около 12%, тоест надвзетата сума възлиза на 7,7 млн. лв.

Комисията обръща внимание, че корекцията на цените на парното включва, освен разходите на дружествата за ползвания природен газ, така и техните разходи за квоти за въглеродни емисии . Цените на квотите CO2 бележат рязък скок от началото на регулаторния период, като при прогноза от 22 евро/тон те достигат 31 евро/тон, което представлява увеличение с 41%.

КЕВР добавя, че тези допълнителни разходи на към момента не са компенсирани и дори надхвърлят спестените разходи за закупуване на природен газ.

"Неоснователни са твърденията, че през заплащаните от клиентите цени те кредитират дружеството за разходите за природен газ, тъй като по аналогичен начин може да се твърди, че и доставчикът кредитира клиентите си за дължимите от него разходи за квоти въглеродни емисии. Като цяло е налице баланс между интересите на клиентите и на дружеството", добавят от КЕВР.

Към момента не са налице данни за преразглеждане на пределните цени на топлинната енергия, съответно на преференциалните цени на електрическата енергия, утвърдени за регулаторния период 01.07.2020 г. – 30.06.2021 г., подчертава председателят на регулатора доц. Иван Иванов в отговора до омбудсмана доц. Диана Ковачева.

Comments