КЕВР не установи надписване на сметките за парно за ноември

КЕВР не установи надписване на сметките за парно за ноември

Икономика

Бизнес и финанси / Икономика 36 Views 0

Няма нарушения в ценообразуването на сметките за парно за ноември.

Това е констатацията на КЕВР след приключването на проверка заради медийни публикации и масовото недоволство от надписване. По време на проверката на "Топлофикация-София" е поискана информация по няколко точки, които обхващат всички данни за потреблението на топлинна енергия.

В доклада на регулатора се посочва, че на база предоставените данни и документи топлофикационното дружество е изпълнило всички законови и нормативни изисквания при формиране на сметките.

"С изготвянето на ноемврийските сметки и анализиране на изходните данни стана видна завишената консумация на потребителите на топлинна енергия за посочения период. Своевременно беше стартирана разяснителна кампания на данните за потребление, консумация и формиране на фактурите на потребителите. В рамките на кампанията беше предоставена и сравнителна информация за настоящия и предходните отоплителни сезони", рапортуват от "Топлофикация".

И обещават всеки месец за периода 2020-2021 г. клиентите да получават подробна разяснителна информация за размера на произведената и подадена топлинна енергия. Така потребителите ще могат да сравнят консумацията си в сегашния и предходния отоплителен сезон и да планират разходите си.

Comments