Излезе от печат новата книга на проф. д.и.н. Гатя Симеонова – „Живея като сън временно на тая земя“

Русе

Регионални новини / Русе 26 Views 0

Излезе от печат новата книга на проф. д.и.н. Гатя Симеонова – „Живея като сън временно на тая земя“, посветена на нейната научна ръководителка – голямата етнографка Татяна Колева. Книгата описва професионалните измерения на житейския път на изследователката, успехи и незавършени трудове, научни мечти и контакти с водещи етнографи от СССР. Проследяват се приносите на Т. Колева в българската етнография и научните търсения след сблъсъка с нови концепции. Особено ценни за съвременната научна общност са размислите на проф. Симеонова за паметта за Татяна Колева в професионална среда, тъй като книгата събира част от институционалната памет, която рефлектира върху дейността на етнографите и днес. Разработено върху архиви и писма, повествованието на книгата представлява строг документ на времето и взаимоотношенията в българската наука, с което се явява едно от малкото свидетелства за толкова близък до нас период, но сякаш забравен от мнозина.

Книгата се издава със съдействието на русенския музей.

Материалът Излезе от печат новата книга на проф. д.и.н. Гатя Симеонова – „Живея като сън временно на тая земя“ е публикуван за пръв път на Rousse.Info - Новини и събития от Русе и Русенска област.

Comments