Галъп интернешенъл: 65% от хората у нас не вярват, че изборите са свободни и честни

Галъп интернешенъл: 65% от хората у нас не вярват, че изборите са свободни и честни

Коментари

Мнения / Коментари 41 Views 0

Свободни и честни избори и управление според волята на народа са предпоставки за силна демокрация. Но само 37% от гражданите по света, живеещи в страни, припознати за демокрации, са съгласни, че и в тяхната страна тези две условия са изпълнени. 

Всеки трети по света твърди, че нито едно от двете не е валидно за държавата, в която живее, а 23% смятат, че в страната им е изпълнено само едно от условията. 

Това показват данните от последното глобално проучване „Гласът на хората“ (VOP), проведено от световната Асоциация „Галъп  интернешънъл“ в края на 2020 г. Проучването за демокрацията покрива 44 държави по света и около 42 000 пълнолетни граждани, като е представително за около две трети от световното население. 

46% от световното население се съгласява, че страната му се управлява според волята на хората. Почти равен е делът на тези, които не са съгласни. Малцина се затрудняват да отговорят. 

Сред регионите и големите нации, хората в Индия изглеждат най-уверени в състоянието на демокрацията в своята държава (83% там са съгласни, че държавата им се управлява според волята на хората), но също и хората в Азия като цяло. Тези нагласи изглеждат стабилни в годините по тези места. През 2014 г., например, Индия и Азия отново бяха на върховите места по отношение на удовлетвореността от демократичността на управлението.

Най-неудовлетворени от демократичната природа на своето управление към края на 2020 г. изглеждат гражданите в източната част от ЕС, Латинска Америка и Русия – около една трета от отговорите по тези места са позитивни. В САЩ пък структурата на отговорите е близка до обобщените данни за света. 

Прегледът по страни показва, че най-големи дялове позитивни отговори сега са регистрирани в Азербайджан (84%), Индия (83%) и Гана (81%). Босна и Херцеговина (8%), България (19%) и Колумбия (22%) са в дъното на скалата на позитивните отговори. 

Свободни и честни ли са изборите 

53% от хората в световен мащаб смятат, че изборите в тяхната държава са свободни и честни. 42% са на обратното мнение. 

На ниво региони и големи нации сега, отново хората в Индия (80% са съгласни, че изборите там са свободни и честни) са сред най-удовлетворените по отношение на честността и свободата на изборите, следвани от гражданите на западните части на ЕС (77%). Най-малко удовлетворени от избирателния процес са хората в Близкия Изток (35%), Русия (36%) и Африка (40%). 

Хората във Финландия почти единодушно се съгласяват, че изборите в страната им са свободни и честни – 94% от респондентите смятат така. Позитивните отговори са преобладаващи и в Австрия (84%), Германия (82%) и Гана (82%). Най-малко удовлетворени от честността и свободата на изборите в страната им са хората в Нигерия (16%), Ирак (14%) и Босна и Херцеговина (9%). 

Индекс „Гласът на хората“ 

Индексът Гласът на хората комбинира нагласите на хората към двете твърдения „Моята страна се управлява според волята на хората“ и „Като цяло изборите в страната ми са свободни и честни“ и по този начин отразява масовите възприятия по отношение на основните демократични ценности. 

37% от изследваните респонденти се съгласяват, че страната им се управлява според волята на народа и изборите са честни и свободни – гласът на хората там се приема за силен. Една трета от респондентите в световен мащаб твърдят, че нито страната им се управлява според волята на народа, нито изборите са честни и свободни – което може да бъде описано като слаб демократичен глас. 23% споделят за непоследователност в прилагането на двата базови демократични механизма в държавата им – „смесена“ демокрация.

Изглежда, че текущата политическа обстановка има своето допълнително влияние в някои държави, но все пак западните демокрации запазват своите позиции – както се очаква – сред позитивните примери.

Къде е България 

Българите са сред нациите, които в най-малка степен чувстват, че страната им се управлява според волята на народа. 19% от запитаните у нас смятат така, а 74% не се съгласяват. 6% не могат да дадат конкретен отговор. 

Сходни са нагласите у нас и по отношение на свободата и честността на изборите. 22% от запитаните българи смятат, че като цяло изборите у нас са свободни и честни. 65% изразяват скептицизъм, а около една десета не могат да преценят.

Макар и да не е на дъното на класацията, страната ни е сред най-критичните и по отношение на изборния процес. И на фона на Европейския съюз и на света като цяло, българското общество силно се отличава в критичността си към управлението и провеждането на изборите. 

Comments