Фирмите с помощ за оборотен капитал връщат парите, ако не подадат отчет

Фирмите с помощ за оборотен капитал връщат парите, ако не подадат отчет

Икономика

Бизнес и финанси / Икономика 25 Views 0

Всички фирми, одобрени за подпомагане по ковид мярката за оборотен капитал, трябва да представят отчет за използваните средства, напомни НАП. Ако не направят това, трябва да върнат парите. 

Отчетите се подават онлайн - през модула „Комуникация с УО“ на Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС(ИСУН). Срокът, в който кандидатите могат да използват получената подкрепа, е 3 месеца от датата на предоставяне на безвъзмездната финансова помощ, а месец по-късно предприятията трябва да изпратят отчет.

Фирмите, участвали и във фаза 1 и във фаза 2 на мярката "Оборот", трябва да подадат общ отчет. Всяка получена подкрепа трябва да се използва в рамките на три месеца, като срокът за отчитане на изразходваните средства е 1 месец след отпускането на помощта от фаза 2. Кандидатите, които ще участват и в бъдещата трета фаза на проекта, ще подават отчетите си за нея отделно.

Отчетният документ, който кандидатите трябва да подадат през ИСУН, съдържа: кратко описание за същността на проектната дейност, изпълнена за преодоляване на недостига на средства или липса на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19; кратко описание на извършените разходи; периодът, в рамките на който са извършени разходите; изпълнение на мерките за информиране и публичност; проведена ли е процедура за избор на изпълнител с „Публична покана“. 

Comments