Двама са обвинени за данъчни престъпления

Двама са обвинени за данъчни престъпления

Криминално

България / Криминално 161 Views 0

Двама души - на 44 г. и 52 г., са подведени под отговорност за избягване на данъци в особено големи размери чрез използването на фалшиви документи. Така са били приспаднати данъчни кредити, съобщиха от Софийската градска прокуратура. 

За времето от 1 април 2016 г. до 14 юли 2016 г. М. А. е осъществявала дейност и представителство на данъчно задължено лице – „Б. С. И." ЕООД. В този период дружеството е извършвало реална търговска дейност - строителни работи на жилищни и нежилищни сгради.

Фактурите за тези услуги били осчетоводявани и включвани в подаваните в НАП от името на дружеството справки – декларации по ЗЗД. В тези фактури, по които реално били осъществявани сделки, М. А. включвала в справките по ЗДДС и фактури за несвършени услуги и така приспадала неследващи се данъчни кредити. Така са били спестени задължения от 142 000 лв. и са били приспаднати 92 000 лв. 

Обвиняемият И. М. бил съдружник в данъчно задължено лице – „Р. Т." ООД. Дружеството е извършвало реална търговска дейност – търговия на едро и дребно с елматериали и табла, метални конструкции и пр. За данъчен период 1 ноември 2010 г. – 30 ноември 2010 г. избегнал плащането на данъчни задължения, като фалшифицирал справка пред НАП за 4906,33лв. и приспаднал неследващ се данъчен кредит от 7958,24 лв. 

Comments