Дневен ред за 13-то заседание на Общински съвет - Русе

Русе

Регионални новини / Русе 17 Views 0

На основание чл. 23, ал.4, т. 1 от ЗМСМА и чл.15, ал.1, т.1 от ПОДОСНКВОА, свиквам Общински съвет &- Русе на 13-то заседание, което ще се проведе на 22.10.2020 г. от 9.00 часа в гр. Русе, пл....

Comments