Дирекция „Хуманитарни дейности, програми и проекти“ към Община Ветово ще изпълнява и занапред услугата „Патронажна грижа“

Дирекция „Хуманитарни дейности, програми и проекти“ към Община Ветово ще изпълнява и занапред услугата „Патронажна грижа“

Русе

Регионални новини / Русе 27 Views 0

Време за прочитане: < 1 мин.

Общинските съветници във Ветово ще гласуват на свое извънредно заседание на 8 октомври за възлагане на услуга „Патронажна грижа“ по проект №BG05M9OP001-6.002-0202 „Патронажна грижа + в Община Ветово“ по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа +“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020“. Изпълнението на дейностите по услугата ще се възложи на дирекция „Хуманитарни дейности, програми и проекти“ към Община Ветово. Съветниците ще дадат съгласието си финансираните по ОП „Развитие на човешките ресурси“ услуги по патронажна грижа да се ползват от потребителите без заплащане на такса за периода на предоставяне на услугата – 12 месеца.

Материалът Дирекция „Хуманитарни дейности, програми и проекти“ към Община Ветово ще изпълнява и занапред услугата „Патронажна грижа“ е публикуван за пръв път на Rousse.Info - Новини и събития от Русе и Русенска област.

Comments