COVID продължава да натиска потреблението на гориво в ЕС

COVID продължава да натиска потреблението на гориво в ЕС

Икономика

Бизнес и финанси / Икономика 31 Views 0

Потреблението на петролни продукти в Европейския съюз е останало потиснато заради пандемията и през миналата година, сочат данни на европейската статистическа служба Eurostat. Ограничителните мерки, които бяха наложени от началото на 2020 г. от страните членки на Блока, продължиха и през 2021 г. с последващите вълни на пандемията. Това доведе до значително свиване на потреблението на бензин, гориво за реактивни двигатели (керосин) и газ и дизелово гориво, като използването на нито едно от горивата не се завърнало напълно към нивата отпреди COVID-19 към края на миналата година. След като през 2020 г. общото потребление на бензин в държавите членки на ЕС се сви с 11% (от 74 млн. тона до 66 млн. т) в сравнение с 2019 г., през 2021 г. то остава с 5% под обемите от 2019 г. (70.4 млн. т). Най-големи спадове в потреблението са регистрирани в Ирландия, Люксембург и Испания, като във всяка от тях намалението е с над една пета. Тъй като въздушният транспорт на всяка страна от ЕС беше силно засегнат, потреблението на гориво за реактивни двигатели (керосин) спадна драстично на годишна база през пандемичната 2020 г. - с малко над 50%. Към края на 2021 г. то така и не се е възстановило значително, оставайки с 46% под нивото от предпандемичната 2019 г. Най-слабо намаление на потреблението в последните две години е регистрирано в& Люксембург и Белгия, докато Хърватия, Румъния и Кипър отбелязват най-голям спад. През 2020 г. потреблението на газ и дизелово гориво в ЕС е спаднало със 7%, особено в Люксембург, Италия, Испания и Словения. Само във Финландия, Кипър и Румъния консумацията е по-голяма спрямо година по-рано. През 2021 г. общото потребление в Блока се е увеличило, но все още е под нивата от 2019 г. с 6%. В някои страни като Люксембург, Германия, Холандия и Гърция потреблението през миналата година е спаднало дори до по-ниски нива от предходната 2020 г., докато в 10 държави членки използването на газ и дизелово гориво се е увеличило над нивата от 2019 г. В това число влиза и България заедно с Румъния, Естония, Хърватия, Полша, Кипър, Литва, Чехия, Швеция и Латвия.

Comments