Чуждите инвестиции в България се свиха с 50% през февруари

Чуждите инвестиции в България се свиха с 50% през февруари

Икономика

Бизнес и финанси / Икономика 39 Views 0

Преките чуждестранни инвестиции в България се свиват както на месечна, така и на годишна база през белязания от избухването на войната в Украйна месец февруари. Тогава чуждите инвестиции достигат 141 млн. евро, което е с 50% по-малко спрямо предходния месец. На годишна база промяна почти няма, като през февруари 2021 г. инвестициите са малко над 140 млн. евро, показва статистиката на Българската народна банка. До голяма степен чуждите инвестиции представляват заеми от компаниите майки към дъщерните им дружества в страната, показва статистиката на Българската народна банка. Именно те - дълговите инструменти, представляват повече от половината чужди инвестиции за втория месец от новата година. Около една трета от чуждите инвестиции - близо 50 млн. евро пък са под формата на реинвестирана печалба, т.е. дружествата с мажоритарна чужда собственост са инвестирали спечеленото през миналата година отново в страната. Най-важният показател &- създаването на нов капитал - през февруари е едва 19 млн. евро. За цялата минала година това перо бе отрицателно в размер на 90 млн. евро, т.е. в този размер чуждите фирми за разпродали инвестиции в България. Пандемичната 2020 г. пък е сред малкото в последните години с положителен дялов капитал от около 300 млн. евро. Въпреки по-скромния обем на инвестициите през февруари заради силния първи месец от годината към момента 2022 г. все пак се представя по-добре от предходната що се отнася до инвестициите. Предстои статистиката да покаже какъв ефект върху вложенията на външните компании в България. Общо за първите два месеца от годината създаденият нов капитал достига 72 млн. евро. Реинвестираната в страната печалба докосва 100 млн. евро, което обаче е четири пъти по-малко спрямо миналата година. Иначе най-големите нетни потоци по преки инвестиции в страната от началото на годината са от Швейцария (143.5 млн. евро) и Люксембург (68.1 млн. евро) и Германия (67.4 млн. евро). Новият създаден капитал обаче е само от Швейцария.

Comments