Category : Русе

Регионални новини / Русе - преди 2 месеца

Митрополията ще гради храм на гробището в Басарбово

Русенският митрополит Наум е отправил искане до кмета Пенчо Милков да бъде учредено безвъзмездно право на строеж на гробищен храм в местността Арнаут дере в квартал Средна кула. Става въпрос за храм, който ще...

Регионални новини / Русе - преди 2 месеца

Приета е Наредба за определяне обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни на територията на Община Две могили

Съгласно чл. 133, ал. 1 от Закона за ветеринарномедицинската дейност (ЗВмД), Общинските съвети следва да приемат наредба, с която да определят обема на животновъдната дейност и да регламентират местата за отглеждане на селскостопански животни на тер...

Регионални новини / Русе - преди 2 месеца

Операта влиза в Доходното 4 пъти месечно до ремонта

Русенската опера ще може да ползва веднъж седмично - 4 пъти в месеца, Голямата зала на Доходното здание и това ще продължи, докато бъде напълно възстановена сградата на оперния театър след големия пожар преди...

Регионални новини / Русе - преди 2 месеца

Писмо от Борис Джонсън попълни колекцията на Историческия музей

Русенският музей получи дарение, което е една от емблемите на пандемията Ковид-19. Става дума за писмо-обръщение към нацията от 7 април тази година, разпратено до всички домакинства в Обединеното кралство, в...

Регионални новини / Русе - преди 2 месеца

Министерството на образованието и науката съвместно с Министерството на здравеопазването изработиха насоки за работа на училищата през учебната 2020-2021 г. в условията на Covid-19

Министерството на образованието и науката съвместно с Министерството на здравеопазването изработиха насоки за работа на училищата през учебната 2020-2021 г. в условията на Covid-19.Това е комплекс от общи (задължителни) и препоръчителни мерки и прав...

Регионални новини / Русе - преди 2 месеца

Миро ще пее на откриването на обновения кей

Концерт на Миро от 21 ч ще бъде кулминацията на тържественото откриване на обновения русенски кей, организирано от Общината и фондация „Русе - град на свободния дух“ точно след седмица - в петък, 4...

Регионални новини / Русе - преди 2 месеца

Стефи Горнячка и Михаил Ганчев спечелиха своя „Път към славата“

Възпитаниците на вокалния педагог Вили Икономов Стефания Горнячка и Михаил Ганчев се представиха много добре на конкурса „Път към славата“, който се проведе в Слънчев бряг. Стефи бе отличена с...

Регионални новини / Русе - преди 2 месеца

Хижата до пещерата „Орлова чука“ ще бъде отдадена под наем

Община Две могили е собственик на недвижим имот по Акт за частна общинска собственост № 4166/10.07.2020 г., находящ се в землището на с. Пепелина, община Две могили, обл. Русе, а именно: „Курортна, туристическа сграда“ с площ от 55 кв. м., представл...

Регионални новини / Русе - преди 2 месеца

СУ „Св. Св. Кирил и Методий” – гр. Две могили ще е средищно и през учебната 2020/2021 година

Една от основните задачи в образователната политика е осигуряването на нормален и равен достъп до образование на учениците в задължителна училищна възраст. СУ „Св. Св. Кирил и Методий” – гр. Две могили бе включено в Списъка на средищните учили...

Регионални новини / Русе - преди 2 месеца

Утвърдени са щатни бройки, маломерни и слети паралелки в сектор „Образование” за учебната 2020/2021 година на територията на Община Две могили

Общински съвет – Две могили взе решение за формиране и функциониране на следните групи деца в детските градини на територията на община Две могили: 1.1. Формиране и функциониране на Втора възрастова група с 24 деца (над норматива с 1 бр. за...

Регионални новини / Русе - преди 2 месеца

Увеличават персонала на Социалната трапезария заради пандемията

С три бройки да се увеличи щатът на общинската социална трапезария - един готвач и двама работници в кухнята. Това предложение е депозирано от Общината за разглеждане на предстоящото на 10 септември заседание...

Регионални новини / Русе - преди 2 месеца

ДГ „Св. Св. Кирил и Методий” – гр. Две могили ще бъде включена в списъка на средищните детски градини в Република България за учебната 2020/2021 година

Една от основните задачи в образователната политика е осигуряването на нормален и равен достъп до образование на учениците в задължителна предучилищна възраст. В тази връзка имаме предложение ДГ „Св. Св. Кирил и Методий” – гр. Две могили да бъде вкл...

Регионални новини / Русе - преди 2 месеца

Наливат още милиони в общинския транспорт

Община Русе да запълни дупката между приходите и разходите на „Общински транспорт Русе“ ЕАД, като увеличи капитала на дружеството с 1,125 млн. лева. Това предлага кметът Пенчо Милков на общинските...

Регионални новини / Русе - преди 2 месеца

Филиал „Олга Жекова” – с. Кацелово към ДГ „Св. св. Кирил и Методий” – гр. Две могили ще е в списъка със защитените детски градини в Република България за учебната 2020/2021 г.

В Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО) е регламентирано, че защитена детска градина е градина, закриването на която би довело до нарушаване достъпа до образование на децата в задължителна предучилищна възраст. Съгласно Постановле...

Регионални новини / Русе - преди 2 месеца

ДГ „Първи юни” – Баниска ще бъде включена в списъка със защитените детски градини в Република България за учебната 2020/2021 г.

Една от основните задачи в образователната политика е осигуряването на нормален и равен достъп до образование на учениците в задължителна предучилищна и училищна възраст. В Списъка на защитените детски градини и училища за 2019/2020 година беше вклю...