България е на седмо място в ЕС по най-висок дял на жилищната собственост

България е на седмо място в ЕС по най-висок дял на жилищната собственост

Икономика

Бизнес и финанси / Икономика 24 Views 0

България е на седмо място по жилищна собственост в Европейския съюз през 2020 г., сочат данни на европейската статистическа служба Eurostat. В страната близо 85% от хората живеят в собствен дом, а останалите са наематели. На ниво ЕС делът на хората, обитаващи собствен имот, е по-висок в Румъния (96.1%), Словакия (92.3%), Хърватия (91.3%), както и в Унгария, Литва и Полша. През миналата година жилищната собственост у нас е нараснала леко в сравнение с 2019 г., когато 84.1% от българите са обитавали собствено жилище. Тя обаче е под равнището от 2010 г., когато почти 87% от хората в страната са живели в собствен дом. 81.4% от българите, чиито доходи са с 60% под средното равнище за страната, живеят в имот, на който са собственици, както и 85.3% от хората, чиито доходи са с 60% над средното равнище. През 2020 г. 70 на сто от населението в ЕС е живяло в домакинство, което притежава жилището си, а останалите 30 на сто са живели в жилище под наем. Във всички страни членки с изключение на Германия притежаването на дома е по-обичайно от живота под наем. В Германия половината от населението живее в собствено жилище, а останалата половина са наематели. Делът на жилищната собственост е нисък и в Австрия с 55% и Дания с 59%, сочат още данните на Eurostat.

Comments