„Без цензура и баба знае да се бори за идеи“

Русе

Регионални новини / Русе 9 Views 0

„Без цензура и баба знае да се бори за идеи. Майсторство се иска под режим на цензура да се разбереш с читателите“. Това е една от аксиомите, останали след един от горящите в мисията си и изгорели...

Comments