Бащите получават два месеца платен отпуск

Бащите получават два месеца платен отпуск

Икономика

Бизнес и финанси / Икономика 70 Views 0

Бащите вече ще имат право на два месеца платен отпуск до навършване на 8-годишна възраст на детето. Това предвиждат промени в Кодекса на труда, които са публикувани за обществено обсъждане на сайта на Министерството на труда и социалната политика (МТСП). Измененията произтичат от европейската директива, която трябва да регулира равновесието между професионалния и личния живот на родителите. Според предложените промени отпускът ще може да се използва наведнъж или на части, като право на него ще имат и осиновителите. Важно уточнение е, че бащата може да го ползва, само ако не е ползвал отпуск, прехвърлен му от майката на детето. За да получи бащата право на тези два месеца, ще трябва да уведоми работодателя си поне 10 дни предварително, като времето на отсъствие ще се признава за трудов стаж. Обезщетението ще му се изплаща от Държавното обществено осигуряване, като тепърва предстои да се уточни размерът му. По сега действащото законодателство всеки от родителите има право на 6 месеца неплатен отпуск до навършване на 8-годишна възраст на детето, от които 5 месеца могат да бъдат прехвърляни на другия родител. Предвижда се промените да влязат в сила от 1 август.

Comments